Interpellasjon fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 47 (2009-2010)
Om å utbedre problemene med forsinkelser i togtrafikken, med bakgrunn i at NSB i motsetning til Jernbaneverket mener det er rom for en raskere investeringstakt i jernbanespor i og rundt Oslo
Oversendt regjeringen: 10.02.2010
Besvart: 09.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Norsk vinterkulde ser ut til å medføre store problemer for Jernbaneverket og togselskapene hvert eneste år. De siste 10 årene har samferdselsministere fra ulike regjeringer jevnlig kalt jernbanetoppene inn på teppet for å få slutt på "uakseptable" forsinkelser i togtrafikken, men punktligheten for persontog har falt siden 2005. Samferdselsminister Navarsete innkalte til krisemøte med Jernbaneverket og NSB i august 2007, 27. februar 2008 og 28. oktober 2008. Samferdselsminister Kleppa fulgte opp med nytt krisemøte 7. januar 2010. Da transport- og kommunikasjonskomiteen møtte konsernledelsen i NSB 4. februar 2010, kom det frem at problemene bare kan løses gjennom store investeringer i jernbanespor i og rundt Oslo, og at NSB i motsetning til Jernbaneverket mener at det er rom for en raskere investeringstakt enn i dag.
Hva konkret vil statsråden gjøre for å utbedre problemene?

Les hele debatten