Interpellasjon fra Eva Kristin Hansen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 50 (2009-2010)
Om den nye politiske situasjonen på Sri Lanka, og hvordan regjeringen vurderer et fornyet politisk engasjement fra norsk side
Oversendt regjeringen: 10.02.2010
Besvart: 18.03.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Valget på Sri Lanka er nylig over og den norske regjeringen har gratulert den sittende presidenten med valgseieren. Norge har i en årrekke hatt et stort engasjement på Sri Lanka. Det er nå gått flere måneder siden krigen på Sri Lanka fikk en militær løsning gjennom at de tamilske Tigrene ble nedkjempet militært. Situasjonen for tamilske fordrevne har vært beskrevet som prekær og uholdbar av humanitære observatører. I etterkant har det blitt rapportert om en positiv utvikling og at returprosessen av fordrevne er kommet i gang.
Hvilke konsekvenser får den nye politiske situasjonen på Sri Lanka, og hvordan vurderer regjeringen et fornyet politisk engasjement fra norsk side?

Les hele debatten