Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 52 (2009-2010)
Om å få mer pasientbehandling til en lavere kostnad ved å øke de regionale helseforetakenes bruk av avtalespesialister
Oversendt regjeringen: 12.02.2010
Besvart: 19.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Norge har den høyeste legedekningen i Europa. Likevel har vi de lengste helsekøene. Cirka 90 prosent av ventelistene gjelder poliklinisk eller dagkirurgisk behandling. Avtalespesialistene er en del av de regionale helseforetakenes "sørge for"-ansvar og utfører slik behandling til en rimelig og avtalt pris for det offentlige. Likevel ser vi at de regionale helseforetakene ikke øker bruken av avtalespesialister for å avlaste køene til sine egen poliklinikker. Skal det bli mer attraktivt for de regionale helseforetakene å øke antall avtalespesialister, er det nødvendig å få frem sammenlignbare tall som viser kostnadseffektiviteten mellom poliklinikkene på sykehus og avtalespesialistene.
Hva vil regjeringen gjøre for å få frem slike tall og for å få mer pasientbehandling til en lavere kostnad ved økt bruk av avtalespesialistene?

Les hele debatten