Interpellasjon fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 59 (2009-2010)
Om å sørge for at nye finansieringstiltak tas i bruk slik at bilistene kan slippe bompenger
Oversendt regjeringen: 18.02.2010
Besvart: 22.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I 2010 vil inntektene fra bompenger være større enn det beløpet staten bruker på investering i stamveier og tidligere øvrige riksveier. Av samlede skatter og avgifter fra bilkjøp og bilbruk på nesten 60 milliarder kroner vil staten bruke ca. 20 milliarder kroner på vei. I transportplanperioden 2010-2019 er tallene anslått til henholdsvis 720 og 220 milliarder kroner. I tillegg kommer bompengefinansiering som gir bilistene utgifter på 75 milliarder kroner. I statens budsjetter har utgifter til veier økt, men i forhold til behovet for nybygg og opprustning av vei går det med sakte fart. Det kan ta mellom 50 og 70 år før Norge har effektive, sikre og miljøvennlige veier. Mange kommuner og fylker lar seg i frustrasjon presse til å godta bruk av bompenger for å få bedre vei fortere enn det regjeringen er villig til gjennom sine budsjetter. Samtidig øker Oljefondet.
Vil statsråden sørge for at nye finansieringstiltak tas i bruk slik at bilistene kan slippe bompenger?

Les hele debatten