Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 64 (2009-2010)
Om å sikre at norsk industri får et CO¨2-regelverk på linje med EU, med bakgrunn i at særnorske CO¨2-kostnader kan ødelegge konkurranseevnen
Oversendt regjeringen: 22.02.2010
Besvart: 25.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norsk industri opplever global konkurranse. Særnorske CO2-kostnader kan ikke videreføres kundene da prisen settes globalt. Samtidig er vår industri blant verdens mest miljøvennlige. En sterk industriklynge, med innovative ingeniører og ledere, har utviklet produksjons- og rensemetoder som gjør at både energibruk og uønskede utslipp er blant verdens laveste. Mange av disse metodene er i seg selv blitt eksportprodukter. Norsk industri er åpenbart en del av løsningen for å redusere globale CO2-utslipp, men særnorske CO2-kostnader kan ødelegge konkurranseevnen. Industrien må vite at de i fremtiden ikke pålegges store ekstrakostnader i forhold til sine konkurrenter. Regjeringen signaliserer stadig at de ikke vil tildele gratis CO2-kvoter etter 2012 - det skaper usikkerhet og nye investeringer utsettes, siden EU trolig går i motsatt retning.
Vil regjeringen sikre at norsk industri får et CO2-regelverk på linje med EU?

Les hele debatten