Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 65 (2009-2010)
Om hva regjeringen vil gjøre for at tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen skal få et positivt utfall, og hindre at avtalen svekkes
Oversendt regjeringen: 22.02.2010
Besvart: 15.04.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Neste tilsynskonferanse for Ikkespredningsavtalen skal avholdes i mai i 2010. Ikkespredningsavtalen hviler på tre pilarer: ikkespredning, nedrustning og tilgang på sivil atomteknologi. Avtalen følges opp gjennom femårlige tilsynskonferanser og spørsmålet om spredning av masseødeleggelsesvåpen, herunder kjernefysiske våpen, er mer sentralt enn på lenge. Den kommende tilsynskonferansen avholdes i et gunstig internasjonalt klima, men tidligere konferanser har vist at man ikke skal ta noe for gitt. Håpet for konferansen i 2010 er at flere land forstår at avtalen kan bryte sammen hvis den svekkes ytterligere. Dialogen på feltet kan være krevende.
Hva vil regjeringen gjøre for at tilsynskonferansen skal få et positivt utfall, og hvilke initiativ vil regjeringen ta for å hindre at avtalen svekkes?

Les hele debatten