Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 68 (2009-2010)
Om å sikre at myndighetenes målsettinger om saksbehandlingstid i domstolene kan nås, med bakgrunn i at landets ulike domstoler opplever økt tilfang av saker som resultat av politiets aktivitetsnivå
Oversendt regjeringen: 01.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Landets ulike domstoler opplever økt tilfang av saker, eksempelvis økte antallet tvistesaker for Oslo tingrett fra 2 136 i 2008 til 2 661 i 2009, samtidig som antallet fengslinger økte fra 2 741 til 3 522 i samme tidsrom. Det er utvilsomt gledelig at vi etter lang tids konflikt mellom politiet og regjeringen nå har sett en økning i saker som resultat av politiets aktivitetsnivå. En økning i politiets aktivitetsnivå forventes også å føre til et økt ressursbehov i domstolene. Dette står i skarp kontrast til den økonomiske situasjonen vi har i domstolene, hvor det er ansettelsesstopp og kutt i budsjettene som preger hverdagen. Resultatet av dette blir trolig at vi igjen får en økning i saksbehandlingstiden og at restansene øker.
Hvordan vil statsråden sikre at myndighetenes målsettinger om saksbehandlingstid i domstolene kan nås, i en situasjon hvor domstolene har stort behov for økte ressurser?

Les hele debatten