Interpellasjon fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 76 (2009-2010)
Om hvordan man ser for seg den fremtidige organiseringen av norske utenriksstasjoner, sett i lys av den økende internasjonaliseringen av norsk næringsliv
Oversendt regjeringen: 12.03.2010
Besvart: 04.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Norsk utenrikspolitikk må ha som det primære mål å sikre norske interesser ute i verden, og dette må igjen gjenspeiles i de prioriteringer som gjøres i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner. Globaliseringen har økt behovet for en sterk politisk, økonomisk og kommersiell tilstedeværelse i utlandet og synliggjort viktigheten av en fleksibel ambassade og konsulatstruktur tilpasset disse utfordringene. Den økende internasjonaliseringen av norsk næringsliv stiller samtidig nye krav til den bistand som ytes fra norske myndigheters side.
Hvordan ser utenriksministeren for seg den fremtidige organiseringen av norske utenriksstasjoner i lys av de utfordringer som skisseres?

Les hele debatten