Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 79 (2009-2010)
Om å bidra til tydelighet med hensyn til at det er uakseptabelt med norsk kommersielt engasjement i Vest-Sahara, og på hvilken måte regjeringen vil bidra i internasjonale fora for å tale sahrawienes sak
Oversendt regjeringen: 19.03.2010
Besvart: 04.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ved flere anledninger de senere årene har vi fått avsløringer knyttet til norske kommersielle interesser i Vest-Sahara. I fjor opplevde vi for eksempel en debatt knyttet til Oljefondets investeringer i sju gjødselsselskaper som henter ut fosfat fra området, og SVT og NRK avslørte nylig at fiskeolje fra uregulert fiske utenfor Vest-Sahara går til et norsk selskap og videre til blant annet omega 3-pilleproduksjon. Det er bred folkerettslig enighet om at Vest-Sahara i dag er et ulovlig okkupert område, og området omtales som Afrikas siste koloni.
På hvilken måte vil utenriksministeren bidra til tydelighet med hensyn til at det er uakseptabelt med norsk kommersielt engasjement i Vest-Sahara, og på hvilken måte vil regjeringen bidra i internasjonale fora for å tale saharawienes sak?

Les hele debatten