Interpellasjon fra Are Helseth (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 82 (2009-2010)
Om å sikre at pasientsikkerheten blir bedre, blant annet ved at helsetjenesten skal lære av feil
Oversendt regjeringen: 24.03.2010
Besvart: 19.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Are Helseth (A)

Spørsmål

Are Helseth (A): Helsetjenesten er til for å hjelpe folk. Det er derfor vanskelig å tenke på og snakke om at noen mennesker påføres skade og at noen dør som følge av uønskede hendelser i tjenestene. Men dette skjer, og sikker pasientbehandling er derfor et av de viktigste temaene i norsk helsetjeneste. Det foreligger internasjonale undersøkelser som overført til norske forhold antyder at "uheldige hendelser" i helsetjenesten kan føre til 2 000 dødsfall og 15 000 varige skadede pasienter. Vi må erkjenne at feil skjer og vise større åpenhet om utilsiktede hendelser. For å understøtte helsetjenestens arbeid med dette foreslo regjeringen i Nasjonal helseplan (2007-2010) at det ble etablert en egen nasjonal enhet for pasientsikkerhet i tilknytning til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Hvordan vil regjeringen sikre at pasientsikkerheten blir bedre, blant annet ved at helsetjenesten skal lære av feil som skjer?

Les hele debatten