Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 93 (2009-2010)
Om hva som er status når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdanning i tilknytning til Kunnskapsløftet, og hvorvidt dagens opplegg er treffsikkert nok sett i forhold til behovene
Datert: 15.04.2010
Besvart: 03.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): En forutsetning for at Kunnskapsløftet skal virke etter hensikten er at lærerne får hevet sin kompetanse både når det gjelder grunnleggende ferdigheter og fag. Staten har ved innføring av reformen satt inn betydelige midler til etter- og videreutdanning. Gode lærere er nøkkelen til godt læringsutbytte for elevene. Hver femte lærer som underviser i matematikk har fortsatt ingen formell utdanning i faget. Det står ikke særlig bedre til i språkfagene. Nyutdannede lærere utgjør bare 3 prosent av det totale antall lærere. Derfor må det kompetanseløftet som skal løfte læringsutbyttet i norsk skole skje blant de lærerne som er ansatt i skolen i dag.
Hva er status når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdanning i tilknytning til Kunnskapsløftet, og mener statsråden dagens opplegg for etter- og videreutdanning er treffsikkert nok sett i forhold til behovene?

Les hele debatten