Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 3 (2010-2011)
Om å bidra til at alle elever får på plass de kunnskapene de trenger for å lykkes, uavhengig av elevsammensetningen på skolene, med henvisning til at minoritetsspråklige elever er skjevt fordelt
Datert: 31.05.2010
Besvart: 11.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Minoritetsspråklige elevers språk- og kulturkunnskaper kan bli en viktig ressurs for norsk næringsliv, men bare hvis elevene også får gode ferdigheter i norsk og andre sentrale skolefag, samt lærer å mestre de norske samfunnskodene. Denne utfordringen møter man spesielt i hovedstaden. I Oslo er nå 40 prosent av alle elevene minoritetsspråklige. Noen av disse fungerer godt som flerspråklige, mens andre trenger mer særskilt oppfølging. Imidlertid er minoritetsspråklige elever skjevt fordelt på skolene; det er flere i øst enn i vest. På noen skoler fortelles det også om elevsammensetninger i klasser organisert med hovedvekt på felles etnisk bakgrunn.
Hvordan vil statsråden bidra til at alle elever får på plass de kunnskapene de trenger for å lykkes, uavhengig av elevsammensetningen på skolene?

Les hele debatten