Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 4 (2010-2011)
Om å sikre en helhetlig og sammenhengende plan for pendlerparkeringen på Østlandet
Datert: 31.05.2010
Besvart: 22.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Området i og rundt hovedstaden vil oppleve en vekst på 30 prosent i biltrafikken de neste 20 årene. Målet er at veksten skjer kollektivt. Snart er dobbeltsporet mellom Asker og Lysaker ferdig og togkapasiteten vil kunne øke. Dobbeltspor på Follobanen er vedtatt og Gardermobanen nord for Oslo er også i god stand. For å få maksimalt ut av disse tunge investeringene må det være lett tilgjengelighet til toget. Parkeringsplasser for pendlere er en forutsetning for at passasjertallene skal øke. Allerede i dag er dette tilbudet mangelfullt. I Asker, i Bærum, på Lillestrøm, i Fet ved Svingen stasjon har vi for få plasser i dag. I tillegg er det også problemer med parkering i Østfold; i Moss og i Rygge.
Hva kan Samferdselsdepartementet gjøre for å sikre en helhetlig og sammenhengene plan for pendlerparkeringen på Østlandet?

Les hele debatten