Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2010-2011)
Om hvorvidt rusfrihet fortsatt skal være et hovedmål i ruspolitikken, og i så fall på hvilken måte man vil synliggjøre dette formålet i de ulike tiltakene på feltet
Datert: 04.06.2010
Besvart: 12.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Rusfrihet som mål står sentralt i ruspolitikken. I den senere tid har det kommet tiltak som kun har skadereduksjon som mål. Det har også vært fremmet forslag om heroinstøttet behandling. Det er nødvendig å ha en helhetlig tilnærming til behandling av ruspasienter. Utover å behandle avhengigheten, må også underliggende psykososiale og sosiale problemer tas tak i. En norsk undersøkelse fra 1997 viste at av 794 stoffmisbrukere, født rundt 1960, og som var i behandling hadde de fleste av dem ulike sosiale problemer før de ble narkomane. I den nye forskriften om LAR kan det synes som at rusfrihet som mål har blitt borte.
Mener statsråden at rusfrihet fortsatt skal være et hovedmål i ruspolitikken, i så fall på hvilken måte vil regjeringen synliggjøre dette formålet i de ulike tiltakene på feltet?

Les hele debatten