Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 10 (2010-2011)
Om å bidra til at verdenssamfunnet i større grad prioriterer å legge press på India og Pakistan for å finne en løsning på konflikten i Kashmir, med bakgrunn i sammenhengen mellom situasjonen i Kashmir og i Afghanistan
Datert: 15.06.2010
Besvart: 16.11.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Konflikten om kontrollen over Kashmir har siden 1989 ført til at 80 000-100 000 mennesker har mistet livet. Lokale ledere i Kashmir har uttrykt at konflikten i regionen ikke lenger kan løses gjennom bilaterale samtaler mellom India og Pakistan, og de har anmodet verdenssamfunnet om å spille en mer aktiv rolle. Stadig flere observatører peker også på sammenhengen mellom situasjonen i Kashmir og i Afghanistan. Mange hevder at det vil være umulig å skape stabilitet i Afghanistan før man har løst spørsmålet om Kashmirs framtid.
Hva er utenriksministerens vurdering av Norge og Nordens muligheter for å bidra til at verdenssamfunnet i større grad prioriterer å legge press på partene for å finne en løsning på konflikten i Kashmir, og i hvilken grad ser utenriksministeren Norges innsats i Afghanistan i sammenheng med arbeidet for en fredelig løsning i Kashmir?

Les hele debatten