Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2010-2011)
Om å sikre at pasientene får et godt og forsvarlig helsetilbud gjennom hovedstadsprosessen, og hvorvidt statsråden er trygg på at forutsetningene for gjennomføringen er godt nok kvalitetssikret
Datert: 20.08.2010
Besvart: 12.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hovedstadsprosessen skal sikre bedre samordning av spesialisthelsetjenestens tilbud til pasienter i osloområdet. På denne måten skal pasientene sikres bedre kvalitet i behandlingstilbudet, samtidig som forskningen kan styrkes. Styret, administrasjonen og tillitsvalgte i Oslo universitetssykehus har imidlertid påpekt at omstillingen er svært krevende både økonomisk og med hensyn til å sikre god pasientbehandling. Det er utarbeidet en risikoanalyse og styret har lagt til grunn forutsetninger for at prosessen skal være gjennomførbar.
Hva gjør statsråden for å sikre at pasientene får et godt og forsvarlig helsetilbud gjennom prosessen, og er statsråden trygg på at forutsetningene for gjennomføringen er godt nok kvalitetssikret?

Les hele debatten