Interpellasjon fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2010-2011)
Om å bekjempe ufrivillig deltid og sikre heltid til de som ønsker det, ikke minst i helse- og omsorgsektoren
Oversendt regjeringen: 01.09.2010
Besvart: 02.12.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Fafo har gjennomgått arbeidskraftsundersøkelsene fra 2008 og 2009. Nesten 20 prosent av alle deltidsansatte ønsker lengre arbeidstid. Ufrivillig deltid og mangel på heltid finnes i mange bransjer og yrker. Særlig er langtids ufrivillig deltid uheldig, noe som ikke minst finnes i helse- og omsorgsektoren og blant de med minst utdanning. Svært mange av de som har deltid, ønsker heltidsjobb.
Hvilke muligheter har vi på kort og lang sikt til å bekjempe ufrivillig deltid og sikre heltid til de som ønsker det?

Les hele debatten