Interpellasjon fra Bendiks H. Arnesen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 22 (2010-2011)
Om hvilke initiativ som er tatt for å styrke det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet, med bakgrunn i de 13 konkrete forslagene som fremmes i Thorvald Stoltenbergs rapport
Datert: 16.09.2010
Besvart: 16.11.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I februar 2009 avga Thorvald Stoltenberg sin rapport "Nordisk samarbeid om sikkerhets- og utenrikspolitikk" til de nordiske utenriksministrene. I rapporten fremmes det 13 konkrete forslag om å styrke det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet.
Hvilke initiativ er tatt, og hva er status for gjennomføringen av de ulike forslagene?

Les hele debatten