Interpellasjon fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 29 (2010-2011)
Om hvordan statsråden ser for seg den videre saksgangen i forhold til nytt nasjonalmuseum, herunder lokalisering av Nasjonalgalleriet, for å sikre ivaretakelse av demokratiske hensyn
Oversendt regjeringen: 27.10.2010
Besvart: 02.12.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Regjeringen har i lengre tid gjort det klart at nytt nasjonalmuseum skal oppføres på Vestbanetomten i Oslo, og omfatte Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst. Debatten omkring denne saken har vist at det er et stort engasjement for nasjonalmuseet, og særlig er det mange meninger knyttet til lokaliseringen av Nasjonalgalleriet. Senest i VG 25. oktober ble det på lederplass tatt til orde for å bevare Nasjonalgalleriet siden dette er "tegnet, bygd og utviklet nettopp til det spesielle formål" som et nasjonalgalleri faktisk er. Det er derfor ingen tvil om at denne saken krever en grundig og bred behandling for å ivareta alle demokratiske hensyn, noe engasjementet viser med all tydelighet.
Hvordan ser statsråden for seg den videre saksgangen i forhold til nytt nasjonalmuseum, herunder lokalisering av Nasjonalgalleriet, for å sikre ivaretakelse av demokratiske hensyn?

Les hele debatten