Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 31 (2010-2011)
Om å iverksette tiltak for å begrense og hindre ID-tyveri, med bakgrunn i at den teknologiske utviklingen gir flere muligheter til misbruk av andres identitet
Oversendt regjeringen: 27.10.2010
Besvart: 16.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Identitetstyveri og identitetssvindel er misbruk av en persons identitet. Dette kan være alt fra å oppgi andres identitet for å slippe bot for sniking på trikken til opprettelse av ulike abonnement og grov svindel med store beløp. Den teknologiske utviklingen gir flere muligheter til urettmessig tilegnelse av opplysninger om andres identitet, og misbruk av denne. Statistikk fra TNS Gallup viser at over 200 000 nordmenn har vært eller er rammet av ID-tyveri. Konsekvensene kan være svært negative og langvarige for den som rammes av ID-tyveri.
Hvordan vurderer statsråden situasjonen, og hvilke tiltak akter statsråden å iverksette for å begrense og hindre ID-tyveri?

Les hele debatten