Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 33 (2010-2011)
Om kritikk av manglende risiko- og målstyring i bistanden til Etiopia og anklager om grovt misbruk av bistandsmidler, og hva dette vil og bør bety for den fremtidige norske utviklingshjelpen
Oversendt regjeringen: 03.11.2010
Besvart: 17.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I Dokument 1 for 2010-2011 kritiserer Riksrevisjonen manglende risiko- og målstyring i bistanden til Etiopia, og etterlyser sterkere antikorrupsjonsarbeid, også forebyggende. I en nylig utgitt rapport hevder Human Rights Watch at etiopiske myndigheter grovt misbruker bistandsmidler. Særlig alvorlig er anklagene om at vanlige mennesker som ikke er lojale mot myndighetene nektes adgang til bistand og bistandsstøttede offentlige tjenester. Human Rights Watch kritiserer særlig stat-til-stat-bistand, som de senere årene har blitt stadig viktigere i Norges etiopiaengasjement.
Hvilke konklusjoner trekker statsråden av kritikken som er fremkommet, og hva vil og bør dette bety for den fremtidige norske utviklingshjelpen til Etiopia?

Les hele debatten