Interpellasjon fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 41 (2010-2011)
Om hvorvidt det er behov for å stramme inn og klargjøre NRKs vedtekter for å ta hensyn til kommersielle aktører, med bakgrunn i at mange av tilbudene NRK gir er i direkte konkurranse med private tilbydere som ikke har adgang til lisensmidler
Datert: 16.11.2010
Besvart: 24.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Mediatilbudet og -omfanget er inne i en rivende utvikling. NRK er i en særstilling når det gjelder økonomi på grunn av lisensinntektene på cirka 4,4 milliarder kroner årlig. NRKs konkurrenter finansieres i et kommersielt marked. NRKs vedtekter setter i utgangspunktet svært få begrensninger på hva NRK kan tilby av tjenester. Svært mange av de tilbudene NRK nå har utviklet ligger imidlertid langt fra primæroppgavene til NRK, som er tradisjonell radio-/TV-produksjon og sending. Disse nye tilbudene som NRK gir publikum er i direkte konkurranse med private tilbydere, aktører som ikke har adgang til lisensmidler og som opplever dette konkurransevridende.
Ser statsråden behov for å stramme inn og klargjøre NRKs vedtekter for å ta hensyn til kommersielle aktører utover tradisjonell radio-/TV-sending og produksjon?

Les hele debatten