Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 42 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å sikre rettssikkerheten til tannhelsepersonell som har fått helseskader pga. arbeid med amalgam, med bakgrunn i lang saksbehandlingstid i Nav og avslag på å få godkjent dette som yrkessykdom
Oversendt regjeringen: 17.11.2010
Besvart: 10.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Tannhelsepersonell har vært utsatt for helseskadelig kvikksølvdamp under arbeid med amalgam. Flere har fått helseskader på grunn av dette. Blant annet har tannhelsesekretærer vært utredet av arbeidsmedisinske eksperter både ved Haukeland Universitetssykehus og St. Olavs hospital som konstaterer det. Likevel har flere opplevd at Nav kommer til motsatt konklusjon, og dermed får avslag på sine krav om å få godkjent dette som yrkessykdom. Det forekommer også svært lang saksbehandlingstid i disse sakene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre rettssikkerheten i denne type saker?

Les hele debatten