Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 43 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å følge opp resultatene i rapport om mobilbruk og økt risiko for hjernesvulst
Datert: 16.11.2010
Besvart: 13.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Sluttrapporten fra det internasjonale Interphone-prosjektet ble publisert i mai i år. Hoveddelen av rapporten konkluderer med ingen økt risiko for hjernesvulst, gliom og meningiom, etter 10 års mobilbruk, bortsett fra hos "storbrukerne". "Storbrukerne" er de som har brukt mobil i minst 1 640 timer, tilsvarende minst en halvtime om dagen i 10 år. Denne gruppen hadde 40 prosent økning i risiko for svulst på hjernen. Pressemeldingen fra Statens strålevern refererer kun hoveddelen av sluttrapporten, men i appendiksene rapporteres langt høyere risiko. Appendiks 1 viser 84 prosent forhøyet risiko for meningiom hos "storbrukerne". Appendiks 2 viser 68 prosent forhøyet risiko for gliom hos dem som hadde brukt mobil i 2-4 år, og 118 prosent forhøyet risiko for dem som hadde brukt mobil i minst 10 år.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp resultatene og beskytte befolkningen?

Les hele debatten