Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 50 (2010-2011)
Om å legge til rette for et russisk språkprogram med hovedfokus på den nordlige landsdelen, med utdanningsstipend for lærere og tilskudd til etablering av sammenhengende opplæringstilbud i russisk fra grunnskolen
Datert: 24.11.2010
Besvart: 01.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Samarbeidet med Russland er i rask utvikling, og landet representerer et spennende nærmarked for norske varer og tjenester. Delelinjeavtalen og innføring av grenseboerbevis åpner nå for økt aktivitet på tvers av den norsk-russiske grensen. Regjeringen har i sin nordområdestrategi vektlagt folk-til-folk-samarbeid, kulturforståelse og at kunnskap skal være navet i nordområdesatsingen. Språk er kanskje den viktigste inngangen til bedre forståelse av Russland generelt og kulturforståelse spesielt. Med tanke på det store utviklingspotensialet i nord, er det viktig å utvikle bedre russisk språkkompetanse her i landet og særlig i Nord-Norge.
Vil regjeringen legge til rette for et russisk språkprogram med hovedfokus på den nordlige landsdelen, med utdanningsstipend for lærere og tilskudd til etablering av sammenhengende opplæringstilbud i russisk fra grunnskolen i et utvalg kommuner?

Les hele debatten