Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 54 (2010-2011)
Om å sikre at ikke helseforetakenes innkjøpspraksis fører til et dårligere tilbud til pasientene og økt ressursbruk, med henvisning til at det ved tildeling av avtaler til private helseleverandører er blitt en dominerende aktør innenfor flere områder
Datert: 26.11.2010
Besvart: 13.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Helseforetakene har i høst nylig tildelt avtaler til en rekke private helseleverandører. Innenfor flere områder er det blitt en dominerende aktør som har fått størstedelen av oppdragene. Etterlevelse av anskaffelsesregelverket er viktig, men ikke en garanti i seg selv for at det sikres et velfungerende marked. Innkjøp på velferdsområdet må sikre mangfold, valgfrihet, kvalitet, nærhet til tjenestene og forutsigbarhet for samarbeidspartnerne. Det er svært uheldig hvis den langsiktige konsekvensen av et anbud er at staten bidrar til at det ved neste korsvei ikke er et eksisterende marked. Da vil en kortsiktig økonomisk gevinst ved lav pris, føre til monopoldanning og høy pris. Helseforetakenes innkjøpspraksis ser ut til både å føre til et dårligere tilbud til pasientene og på sikt dårlig ressursbruk.
Hva vil statsråden gjøre med dette?

Les hele debatten