Interpellasjon fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 66 (2010-2011)
Om hvordan statsråden vil sikre privatisteksamen i bl.a. jusstudiet, og dermed også sikre tilgangen på faglig kompetanse, etter at UiO har lagt ned privatisttilbudet og mulighetene for etter- og videreutdanning er sterkt redusert
Oversendt regjeringen: 15.12.2010
Besvart: 17.01.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Stadig flere ønsker å etter- og videreutdanne seg. Mange av disse har brukt muligheten for selvstudium i kombinasjon med å være arbeidstaker. Andre velger å studere i institusjoner som ikke er godkjent for endelig eksamen. Disse gruppene velger forskjellige studier, men spesielt jusstudiet har hatt mange studenter som går opp til eksamen som privatist. I løpet av høsten er denne muligheten sterkt redusert gjennom at UiO av forskjellige grunner har lagt ned privatisttilbudet til jusstudenter. Flere hundre studenter har hvert år tatt eksamen på denne måten, og for veldig mange av dem er det ikke et alternativ å gå over på heltidsstudium. Justisdepartementet har advart om at dette kan skape mangel på kompetente medarbeidere, spesielt i det offentlige.
Hvordan vil statsråden gripe fatt i denne nasjonale utfordringen, sikre privatisteksamen i bl.a. jusstudiet også i fremtiden, og dermed sikre tilgangen på faglig kompetanse?

Les hele debatten