Interpellasjon fra Robert Eriksson (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2010-2011)
Om å ivareta rettssikkerheten til utviklingshemmede i Kommune-Norge og ta initiativ til at det utarbeides felles rutiner for varsling av overgrep, og hvorvidt statsråden vil endre finansieringsordningen slik at det blir mer lønnsomt å bygge tilrettelagte boliger
Datert: 12.01.2011
Besvart: 17.02.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Dagbladet har i en rekke artikler gransket hvordan Kommune-Norge ivaretar utviklingshemmedes rettssikkerhet i overgrepssaker. Bare én av ni kommuner, skjermede bedrifter og skoler, som har opplevd overgrepssaker, har egne rutiner for varsling av overgrep mot uviklingshemmede. Alle har generelle rutiner, men med vesentlig svakheter i forhold til å ivareta utviklingshemmedes rettssikkerhet. Mange utviklingshemmede blir også plassert i store institusjonslignende boliger.
Vil statsråden ta initiativ til at det utarbeides felles varslingsrutiner for hvordan man skal håndtere overgrep mot utviklingshemmede, og vil statsråden endre dagens finansieringsordning slik at det blir mer lønnsomt og bygge tilrettelagte boliger for de utviklingshemmede?

Les hele debatten