Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 73 (2010-2011)
Om hva som er utenriksministerens vurderinger av Norges innsats i Menneskerettighetsrådet så langt
Oversendt regjeringen: 14.01.2011
Besvart: 15.02.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Fra 1946 til 2006 fungerte FNs menneskerettighetskommisjon som FNs primære organ for fremme av og beskyttelse av menneskerettighetene. Den ble kritisert for å være politisert og for å la autoritære stater unndra seg kritikk og ensidig kritisere Israel. Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, uttalte i 2005 at Menneskerettighetskommisjonen bidro til å undergrave FNs kredibilitet og hadde kastet en skygge over hele FN-systemet. Fra 2006 ble FNs menneskerettighetskommisjon erstattet av FNs menneskerettighetsråd og Norge valgt inn som medlem for perioden 2009 til 2012.
Hvorledes vurderer utenriksministeren Norges innsats i Menneskerettighetsrådet så langt, og representerer det nye rådet en forbedring av FNs menneskerettighetsarbeid i forhold til den tidligere kommisjonen?

Les hele debatten