Interpellasjon fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 79 (2010-2011)
Om den detaljerte mediadekningen av en rettssak om alvorlige overgrep mot barn i Nord-Østerdal tingrett, og hvorvidt domstolloven i tilstrekkelig grad hensyntar de berørte parter i denne type saker
Datert: 02.02.2011
Besvart: 15.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Det pågår for tiden en rettssak om alvorlige overgrep mot barn i Nord-Østerdal tingrett, den såkalte Alvdal-saken. I disse sakene er mediene meget aktive og detaljorienterte. Mediedekningen beskriver i detalj både hendelsesforløp og sinnsstemninger. I blant annet Alvdal-saken går man langt i å skildre detaljer rundt selve forbrytelsen. Dette kan være svært belastende for ofrene og de pårørende. Vi har presse- og ytringsfrihet i Norge, og dette skal vi sette pris på.
Jeg ønsker allikevel å utfordre statsråden på om hun har gjort seg opp noen tanker om hvor mange detaljer allmennheten har behov for å kjenne til, og om statsråden mener domstolloven i tilstrekkelig grad hensyntar de berørte parter i denne type saker?

Les hele debatten