Interpellasjon fra Håkon Haugli (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 82 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å sikre at barn med atferdsproblemer får et riktig og individuelt tilpasset tilbud, med henvisning til bekymring fra FNs barnekomité over den kraftige veksten i bruk av medikamenter mot ADHD
Datert: 02.02.2011
Besvart: 14.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): I januar 2010 ga FNs barnekomité uttrykk for bekymring over den kraftige veksten i bruk av medikamenter mot ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder) i Norge. Komiteen ba norske myndigheter granske om det skrives ut medisiner til for mange barn, og ta initiativ til å utvide tilbudet av alternative behandlings- og oppfølgingstiltak til barn med diagnosen ADHD, deres foreldre og lærere. Bruken av sterke legemidler for å regulere barns atferd reiser en rekke etiske spørsmål.
Hvordan er FNs anbefalinger fulgt opp, og hva gjør statsråden for å sikre at barn med atferdsproblemer får et riktig og individuelt tilpasset tilbud?

Les hele debatten