Interpellasjon fra Arild Grande (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 87 (2010-2011)
Om å sikre at det norske markedet ikke er et marked for konfliktmineraler fra Kongo, som av FN omtales som verdens voldtektshovedstad, og stoppe pengeoverføringer til overgriperne
Oversendt regjeringen: 07.02.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 05.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): FN har omtalt Kongo som verdens voldtektshovedstad. Over 200 000 voldtekter har blitt rapportert siden krigen brøt ut. Væpnede grupper bruker seksuell vold og overgrep som våpen. Ipod og mobiltelefoner inneholder ofte mineralet coltan, som er et av mineralene som selges fra Kongo. USA vedtok i 2010 et nytt regelverk som pålegger alle bedrifter som håndterer mineraler å godtgjøre at mineralene de bruker ikke kommer fra Kongo eller tilstøtende land. I tillegg har utenriksminister Hillary Clinton varslet at hun vil presentere en strategi som tydeliggjør sammenhengene mellom brudd på menneskerettighetene, bevæpnede grupper, utvinning av konfliktmineraler og kommersielle produkter.
Hva kan Norge gjøre, med sikte på å sikre at det norske markedet ikke er et marked for konfliktmineraler og stopper pengeoverføringer til overgripere?

Les hele debatten