Interpellasjon fra Aksel Hagen (SV) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 89 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å bekjempe digital mobbing, mobbing på sms og gjennom sosiale medier, som er vanskeligere å identifisere fordi den kan være usynlig i klasserom eller i skolegården
Oversendt regjeringen: 10.02.2011
Besvart: 29.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Aksel Hagen (SV)

Spørsmål

Aksel Hagen (SV): De siste ukers debatt om mobbing har avdekket at det blir stadig mer digital mobbing, mobbing på sms og gjennom sosiale medier. Ifølge ung.no er 70 prosent av norske barn og unge utsatt for digital mobbing eller kjenner noen som er det. Ofrene for en slik utspekulert mobbeform har vanskelig for å varsle og for lærere er denne mobbingen vanskeligere å identifisere fordi den kan være usynlig i klasserom eller i skolegården. Ei jente har skrevet til ung.no at "jeg hadde lagt ut bilder på facebook en gang. Det var seriøst helt normale bilder av meg selv. Men når jeg kom på skolen begynte de som mobbet meg å erte meg på grunn av de bildene. De truet med å lagre bildene og redigere dem og legge dem ut igjen".
Hva gjør statsråden for å bekjempe digital mobbing?

Les hele debatten