Interpellasjon fra Per Arne Olsen (FrP) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 91 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å sikre rekrutteringen til og bemanningen i omsorgsyrkene fremover, med henvisning til at ufrivillig deltid og lav lønn er viktige årsaker til at mange lar være å søke seg til omsorgsyrkene
Oversendt regjeringen: 22.02.2011
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 22.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Alderssammensetningen i befolkningen gjør at vi frem mot 2030 vil trenge anslagsvis 40 000 flere årsverk i helse- og omsorgsyrkene. Mange steder er det allerede i dag store problemer med å få nok kvalifisert personale inn i eldreomsorgen. Rekrutteringsutfordringene henger selvsagt sammen med arbeidsforholdene i sektoren. Ufrivillig deltid og lav lønn er viktige årsaker til at mange lar være å søke seg til omsorgsyrkene, eller søker seg bort fra sektoren. Samtidig stiger frafallet på helse- og sosialfag, og søkertallene til sykepleierutdanningen går ned.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre rekrutteringen til og bemanningen i omsorgsyrkene fremover?

Les hele debatten