Interpellasjon fra Laila Gustavsen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 98 (2010-2011)
Datert: 10.03.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Interpellasjonen ble trukket