Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KrF) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 108 (2010-2011)
Om hvordan man vil sikre energiforsyning og bærekraftighet og styrke den politiske styringen i energipolitikken
Datert: 23.03.2011
Besvart: 03.05.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Nok en gang opplever vi en vinter hvor det settes store spørsmålstegn ved nasjonal og regional forsyningssikkerhet. Kraftsituasjonen i Midt-Norge er ikke tilfredsstillende. Andre regioner opplever også usikkerhet. Nær tre fjerdedeler av Norges utslipp skyldes fossil energibruk. I over 20 år har det vært bred enighet om å begrense og redusere utslippene av klimagasser. Utslippene har økt i så godt som hele denne perioden. Erfaringene både innen forsyningssikkerhet og klimapolitikk viser at energipolitikken ikke evner å oppfylle de samfunnsmål den skal tjene.
Vil statsråden styrke den politiske styringen i energipolitikken, og hvordan vil han sikre energiforsyning og bærekraftighet?

Les hele debatten