Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 111 (2010-2011)
Om hvorvidt regjeringen har planer om å styrke attføringsfeltet også ved å øke antallet tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne
Datert: 25.03.2011
Besvart: 27.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Antall personer med nedsatt arbeidsevne har økt fra 153 000 til 216 800 personer fra 2006 til 2011. Det kommer frem i den ferske Nav-rapporten "Personer med nedsatt arbeidsevne - Hvem er de?". Samtidig har tiltaksnivået for personer med nedsatt arbeidsevne stått på stedet hvil de siste 4-5 årene. Ved inngangen til 2011 var tiltaksnivået om lag 61 500, og i Statsbudsjettet for 2011 er det lagt opp til et snitt på 51 200 tiltaksplasser. Den nye Nav-rapporten slår fast at køene vil øke hvis ikke flere får et tilbud om tiltaksplass. Det vil igjen føre til at flere mennesker holdes ute eller skyves helt ut av arbeidslivet. Det finnes garantiordninger om tiltaksplasser både for ungdom og langtidsledige mens tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne er definert som et knapphetsgode.
Har regjeringen planer på kort og lengre sikt om å styrke attføringsfeltet også ved å øke antallet tiltaksplasser for denne gruppen?

Les hele debatten