Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 113 (2010-2011)
Om at økende matvarepriser har ført til politisk uro og opptøyer i mange land, og hva Norge kan gjøre for å bidra til å nå FNs mål om å halvere andelen som lider av kronisk sult mellom 1990 og 2015
Oversendt regjeringen: 05.04.2011
Besvart: 24.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): FNs organisasjon for landbruk og mat, FAO, har siden 1990 målt prisen på de fem viktigste næringskildene. Tall fra FAO viser at matvareprisene ikke har vært høyere enn de er i dag siden målingene begynte. Mens prisøkningene var relativt stabile og svakt økende i mange år, har prisene i løpet av de to siste årene beveget seg raskt oppover. Økende matvarepriser har i mange land ført til politisk uro og opptøyer. Antall mennesker som sulter i verden er fortsatt svært høyt.
Hvordan vurderer statsråden den internasjonale matvaresituasjonen, og hva mener han at Norge kan gjøre for å bidra til å nå delmål nummer tre i FNs tusenårsmål nummer én om å halvere andelen som lider av kronisk sult mellom 1990 og 2015?

Les hele debatten