Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 128 (2010-2011)
Om hvordan Norge vil arbeide for å følge opp FNs rapport om Sri Lanka etter borgerkrigen, med henvisning til at det gjelder å bygge freden og samtidig stille de som har begått menneskerettighetsbrudd for retten
Oversendt regjeringen: 29.04.2011
Besvart: 31.05.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Grusomme overgrep ble begått på begge sider under Sri Lankas borgerkrig. Krigen endte med en militær seier for regjeringssiden for 2 år siden. Nå gjelder det å bygge freden og samtidig stille de som har begått menneskerettighetsbrudd for retten. Den 31. mars i år la FNs ekspertpanel om "Accountability in Sri Lanka" frem sin rapport.
Hvordan vil Norge arbeide for å følge opp rapportens anbefalinger?

Les hele debatten