Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 3 (2011-2012)
Om hva vi kan bidra med i kampen mot menneskehandel, og hvordan regjeringen vil bidra til økt kunnskap, bevissthet og engasjement i Norge og internasjonalt
Oversendt regjeringen: 27.05.2011
Besvart: 11.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): CNN har startet en serie: The CNN Freedom Project - Ending Modern-Day Slavery, og vil i ett år rette søkelyset mot vår tids slaveri. TV-kanalen bidrar med serien på en kraftfull og prisverdig måte til å spre kunnskap, engasjement og bevissthet rundt en av vår tids mest komplekse og mest alvorlige utfordringer. Hver eneste dag forekommer grove og uakseptable overgrep som bryter med respekten for menneskeverdet og med grunnleggende menneskerettigheter. Kristelig Folkeparti mener kampen mot slaveriet må høyere opp på dagsorden også i Norge.
Hva mener regjeringen at vi som enkeltindivider, i våre lokalsamfunn og på myndighetsnivå, kan bidra med i kampen mot menneskehandel, og hvordan vil den norske regjeringen bidra til økt kunnskap, bevissthet og engasjement i Norge og internasjonalt?

Les hele debatten