Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 5 (2011-2012)
Om å utarbeide en ny handlingsplan for å forebygge selvskading og selvmord
Datert: 28.06.2011
Besvart: 27.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): De siste årene har mer enn 500 mennesker hvert år begått selvmord, og tusenvis av etterlatte rammes hardt. Dette er den vanligste dødsårsaken blant unge menn i Norge. Selvmord fører til flere dødsfall enn trafikkulykker. Ifølge Folkehelseinstituttet er det 4 000-6 000 innleggelser i sykehus hvert år på grunn av alvorlig selvskading eller selvmordsforsøk. Som samfunn har vi et stort ansvar for å bidra til å forebygge og redusere omfanget av selvskadning og selvmord. Handlingsplanen mot selvmord ble avsluttet i 2002, og det er iverksatt en rekke tiltak på bakgrunn av denne. Dette har imidlertid ikke ført til en reduksjon i antall selvmord og selvskading de siste ti årene, noe som tilsier behov for en forsterket innsats.
Vil statsråden utarbeide en ny handlingsplan for å forebygge selvskading og selvmord?

Les hele debatten