Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2011-2012)
Om resultatene av sammenslåingene til Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst, med bakgrunn i store budsjettunderskudd og lønnsforskjeller og manglende kontroll med at pasientene får hjelpen de skal ha i tide
Oversendt regjeringen: 21.10.2011
Besvart: 28.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Sør-Øst ble opprettet 1. juni 2007 gjennom en sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. To år senere ble Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker slått sammen til ett sykehus, Oslo universitetssykehus. Sammenslåingene skulle gi økt effektivisering og tilsvarende økning i kostnadsbesparelse uten å gå utover pasientene. Den siste tiden har vi derimot sett at sykehusene ikke har klart å tilpasse kostnadene til sin nye virkelighet. Både Oslo universitetssykehus og Vestre Viken varsler store budsjettunderskudd. Sykehusansatte på Oslo universitetssykehus har store forskjeller i lønn, for samme arbeid. Sykehusene i en rekke byer på Sør- og Østlandet har ikke kontroll på at pasientene får den hjelpen de skal ha i tide. Ansatte og ledelsene ved flere av sykehusene varsler om manglende kontroll både hva gjelder økonomi og behandling.
Er statsråden fornøyd med resultatene av sammenslåingen til Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst?

Les hele debatten