Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2011-2012)
Om å sette oppfølgingstjenesten bedre i stand til å fylle oppdraget sitt, og om å få til bedre samspill mellom oppfølgingstjenesten og Nav for å motvirke at ungdom som faller ut av skolen, ender opp uten noe annet tilbud
Oversendt regjeringen: 21.10.2011
Besvart: 22.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Oppfølgingstjenesten spiller en viktig rolle i arbeidet for å redusere frafallet i videregående opplæring. Oppfølgingstjenesten skal følge opp elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring og bistå med tilrettelegging, slik at disse ungdommene enten motiveres til å fullføre utdanningen eller de kan få tilbud om ett års arbeidspraksis og senere fullføre utdanningen. En fersk SINTEF-rapport om evaluering av bl.a. Oppfølgingstjenesten har avdekket at den ofte kommer til kort fordi man ikke har så mye å tilby ungdommene.
Hva vil statsråden gjøre for å sette Oppfølgingstjenesten bedre i stand til å fylle oppdraget sitt, og hvilke initiativ vil statsråden ta for å få til bedre samspill mellom Oppfølgingstjenesten og Nav, for å motvirke at ungdom som faller ut av skolen ender opp uten noe annet tilbud?

Les hele debatten