Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2011-2012)
Om å styrke forskningssamarbeidet mellom akademia og bedriftene og bidra til økt forskningsinnsats i næringslivet
Oversendt regjeringen: 21.10.2011
Besvart: 17.11.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Norge har en høyt utdannet befolkning og et høyt kostnadsnivå. Det er derfor bred enighet om at dersom norske bedrifter skal kunne være konkurransedyktige må dette skje gjennom høy kvalitet på produkter og tjenester, og en sterk satsing på forskning, innovasjon og produktutvikling. Det er derfor bekymringsfullt når Norge scorer under gjennomsnittet på European Innovation Scoreboard, og Norge ligger lavest i Norden når det gjelder FoU-utgifter målt i prosent av BNP, både totalt sett og særlig i næringslivet. Undersøkelser viser at norske universiteter har mindre forskningssamarbeid med næringslivet enn i mange andre land, og at vi lykkes dårligere med kommersialisering av forskningsresultater enn mange av våre konkurrenter.
Hvordan ser statsråden på denne situasjonen, og hva vil hun gjøre for å styrke forskningssamarbeidet mellom akademia og bedriftene, og for å bidra til økt forskningsinnsats i næringslivet?

Les hele debatten