Interpellasjon fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 20 (2011-2012)
Om å bidra til å sikre næringslivet tilgang på kunnskapsrike medarbeidere, da universitets- og høyskolesektoren varsler om redusert handlingsrom, noe som utfordrer kvaliteten i tilbudet til og oppfølgingen av studentene
Oversendt regjeringen: 24.10.2011
Besvart: 17.11.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Et viktig mål for det politiske arbeidet er å skape trygghet for fremtiden for oss selv og de som kommer etter oss. Trygghet skapes gjennom kunnskap og konkurransekraft. Å skape trygghet for arbeid, og gjennom det sikre fremtidig velferd er sterkt knyttet opp til at norske bedrifters behov for kompetanse oppfylles. Universitets- og høyskolesektoren varsler om redusert handlingsrom, noe som utfordrer kvaliteten i tilbudet til og oppfølgingen av studentene. Næringslivet varsler at de stadig oftere må ut av landet for å hente arbeidskraft som kan løse de kompetansekrevende oppgavene i virksomhetene.
Hvordan vil statsråden bidra til sikre tilgang på kunnskapsrike medarbeidere slik at næringslivet er i forkant og kan styrke sin konkurransekraft?

Les hele debatten