Interpellasjon fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 24 (2011-2012)
Om hvordan beslutningsgrunnlaget og begrunnelsen for deltakelsen i Afghanistan kan bidra i en exit-strategi for Afghanistan, og hvorvidt debatten og forventningene i 2001 kan lære oss noe om hvordan Stortinget bør håndtere en liknende situasjon
Oversendt regjeringen: 25.10.2011
Besvart: 29.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): 10 år etter Norge besluttet å sende militære styrker til Afghanistan er situasjonen fortsatt kritisk. Til tross for et styrket helse- og skoletilbud, er den politiske situasjonen ustabil, sikkerhetssituasjonen alvorlig og antall sivile dødsfall økende. Debatten i Stortinget om styrkebidrag til Afghanistan 5. desember 2001 viser at forventingene til varighet og konsekvenser av internasjonale styrker ikke ble innfridd. Samtidig er referatet fra debatten et viktig verktøy for å se hvorfor Norge besluttet å delta, for å forstå situasjonen i Afghanistan i dag, og for å lære for fremtidige beslutninger om å delta i militære operasjoner.
Hvordan mener utenriksministeren at beslutningsgrunnlaget og begrunnelsen for deltakelsen i Afghanistan kan bidra i en exit-strategi for Afghanistan fremover, og kan debatten i 2001 og forventningene den gangen lære oss noe om hvordan Stortinget bør håndtere en eventuell liknende situasjon igjen?

Les hele debatten