Interpellasjon fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2011-2012)
Om hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres for å redusere antallet alvorlige ulykker på sjøen
Datert: 16.11.2011
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 09.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Sikkerheten på sjøen er viktig av mange grunner. For de som har sin arbeidsplass der, blir dette et spørsmål om arbeidsmiljø. For de tusenvis som bruker båt på vei til skole og jobb, blir det snarere et spørsmål om trafikksikkerhet. For fritidsbåteiere blir det et spørsmål om trygghet i lokalsamfunnet. Sommeren 2011 gav mange nordmenn gode skjærgårdsminner. Likevel har ferdselen på sjøen krevd unormalt mange liv. At vi klarer å høste viktige erfaringer fra disse dramatiske ulykkene er helt nødvendig for at vi skal kunne drive forebyggende arbeid. Ved større havarier med fritidsbåter fremkommer det av og til aspekter ved hendelsesforløpet som tilsier at ulykken burde ha vært gransket nærmere av instanser som Statens havarikommisjon for transport.
Hvilke konkrete tiltak mener statsråden vi bør gjennomføre for å redusere antallet alvorlige ulykker på sjøen?

Les hele debatten