Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 33 (2011-2012)
Om hvilke nye metoder for utbygging og organisering statsråden ønsker å ta i bruk for å få en maksimal utnyttelse av midlene som bevilges til jernbaneformål
Oversendt regjeringen: 22.11.2011
Besvart: 14.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): En moderne infrastruktur binder landet sammen og gjør hverdagen enklere for reisende. Togtilbudet er en sentral del av transportsystemet. For å være en kilde til konkurransekraft må fremtidens jernbane kunne tilby høy komfort og kvalitet til en konkurransedyktig pris. Da kreves det en skikkelig satsing på jernbane. Kapasitet og kvalitet må gå hånd i hånd. Regjeringen skal ha ros for å ha økt bevilgningene til jernbane. Penger er imidlertid ikke alt. Mye må gjøres før vi kan klare å skape verdens beste skinnesystem i Norge. Vi blir nødt til å tenke mer helhetlig. Vi blir nødt til å se på nye metoder for utbygging og organisering. Forsinkelsene i utbyggingen av dobbeltsporet Oslo-Ski viser at vi fortsatt har en vei å gå.
Hvilke metoder ønsker statsråden å ta i bruk for å sørge for maksimal utnyttelse av de midlene som bevilges til jernbaneformål?

Les hele debatten