Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 51 (2011-2012)
Om forsterket innsats mot den stadig økende trusselen fra cyberkriminalitet og cyberangrep, og sikring av kritisk, digital infrastruktur mot dagens og framtidige trusler
Oversendt regjeringen: 21.12.2011
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Det er en stadig økende trussel fra cyberkriminalitet og cyberangrep. Denne type digitale trusler berører både enkeltpersoner, næringsliv, organisasjoner og nasjonalstater. Det kreves derfor en forsterket innsats for å møte disse truslene. I tillegg er det viktig å sikre kritisk, digital infrastruktur og å etablere reservekapasiteter for de viktigste kjerneområdene i denne infrastrukturen. En sterkere satsing fra regjeringen for å bekjempe de stadig nye truslene fra denne kriminaliteten er nødvendig.
Hva er regjeringens strategi for å forsterke innsatsen innen forebygging, oppdagelse og hendelseshåndtering, informasjonsdeling, etterretning og etterforskning av hendelser på dette området, og hvordan vil regjeringen sikre kritisk, digital infrastruktur mot dagens og framtidige trusler?

Les hele debatten