Interpellasjon fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 62 (2011-2012)
Om tiltak for å opprettholde Norges restriktive politikk hva gjelder genmodifiserte produkter i det internasjonale handelsregimet
Datert: 25.01.2012
Besvart: 19.03.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Det er norske myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produkter som kan utsettes, markedsføres og selges i Norge. Til tross for at regjeringen har vært tydelig på at den vil videreføre en restriktiv holdning til genmodifisert mat har den, etter tre og et halvt års behandling, ennå ikke landet i spørsmålet om godkjenning av to genmodifiserte mais og en raps. Disse GMOene skiller seg ut ved at de er genmodifisert til å tåle sprøytemidler, hvorav det ene er så skadelig at det er forbudt i Norge og skal fases ut av EU innen 2017. Å godkjenne GMO-mais til mat og fôr vil være noe helt nytt i Norge, og det vil bryte en viktig barriere og gjøre det vanskelig for landbruket å forbli GMO-fritt slik det er ønsket fra en samlet næring og fra forbrukerne.
Hvilke tiltak vil utenriksministeren iverksette for å opprettholde Norges restriktive GMO-politikk i det internasjonale handelsregimet?

Les hele debatten